Pictures I've taken of
things I've enjoyed,
places I've been,
feelings I've had and
people I've loved.
05042012 - Hà Nội

 

Anonymous asked
Goodnight!

Goodnight…

And thank you, kind passerby :)

(những) khung cửa sổ mùa hè

trời xanh mây trắng

cứ đơn giản thế thôi cũng được

- Mùa hè 2013 -

Mùa hè trời đẹp mình chỉ thích chụp trời thôi

Mùa hè trời đẹp mình chỉ thích chụp trời thôi

Nắng chiều vàng óng vắt qua vắt lại
mặc kệ tắc đường.

Nắng chiều vàng óng vắt qua vắt lại

mặc kệ tắc đường.

Nhân một ngày chỉ nhìn trời thôi cũng đủ để thấy hạnh phúc rồi.