Pictures I've taken of
things I've enjoyed,
places I've been,
feelings I've had and
people I've loved.
05042012 - Hà Nội

 

Ảnh lọt sáng thành cả một bầu trời cầu vồng.

Ảnh lọt sáng thành cả một bầu trời cầu vồng.

Sky and sea 

of course,

are in love,

with each other.

"Nhìn gì?"
Nhà vừa thu hoạch ngô nên cậu ta cứ quanh quẩn trên đám ngô đang phơi xong lại nằm dài trên mấy bao tải bên cạnh cứ như thể cậu ta sở hữu tất cả vậy. 

"Nhìn gì?"

Nhà vừa thu hoạch ngô nên cậu ta cứ quanh quẩn trên đám ngô đang phơi xong lại nằm dài trên mấy bao tải bên cạnh cứ như thể cậu ta sở hữu tất cả vậy. 

Vì cuộc đời mình nên là những chuyến đi.

Vì cuộc đời mình nên là những chuyến đi.

Anonymous asked
Goodnight!

Goodnight…

And thank you, kind passerby :)